Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Bán cây sala giống cao từ 1m trở lên
  •  Ngọc kỳ lân cao 30-50cm 10 cây tro lên 100k/cay
  • Ngọc Kỳ Lân cao 1m-1,2m 250k
  • Ngọc Kỳ Lân cao  1,5m -2m 350k
  • Ngọc Kỳ Lân cao  2m 2,5m cat ngọn 450k
  • Ngọc Kỳ Lân cao 2,5 -3m 650k duong kinh 4-6cm ba năm chưa bao gồm phí vận chuyển
  • Ngọc Kỳ Lân   Cao tren 4m duong kinh 8 cm 2 tr chưa bao gồm phí vận chuyển
  • Ngọc Kỳ Lân   Cay co hoa 12,5tr duong kinh 13cm chưa bao gồm phí vận chuyển

Liên hệ mua Sala
---------------------------------
Anh Lâm: 0916699856